טטרו, מנחם – עידאן, ושות', משרד עורכי דין ונוטריונים

Tetro, Menachem – Idan & Co, Law Offices & Notaries

טלפון

09-8653311

בתיק זה ייצג משרדנו את חברת דלק מתחמים קימעונאים בע"מ אשר השכירה לנתבעת מסעדה. הנתבעת נטשה את המסעדה בטרם הסתיימה תקופת השכירות ולפיכך נותרה חייבת כספים בגין יתרת תקופת השכירות. בהסכם השכירות התחייבו בעלות המניות להיות ערבות להתחייבות החברה, אולם, בעת החתימה על הסכם השכירות לא חתמו על כתב הערבות האישית. בעלות המניות טענו כי אין לחייב אותם בחובות החברה כיוון שלא חתמו על כתב הערבות. בית המשפט דחה את טענתן וחייב אותן בחובות החברה.

פסק דין – ערבות בעלי מניות ללא חתימה על כתב ערבות

דילוג לתוכן